O nás

 Kanoistika v Písku

Počátek kanoistiky v Písku ilustruje citace z první stránky Lodního deníku: Zájem o vodácký odbor projevil se v únoru 1939, kdy člen vodáckého odboru v Praze XV., odborný učitel Karel Krátký po svém přeložení do Písku sháněl informace o vodním sportu v cizinecké kanceláři v Písku. Tam se mu dostalo nejasných zpráv, že někdy některá společnost udělá výlet po vodě. Jinak žádný vodní klub v Písku není.

Zdá se, že příchod Karla Krátkého, který přinesl osobní zkušenosti a informace o vodáckém klubovém životě v Praze, byl tím potřebným impulzem k tomu, aby se 11. dubna sešla v hostinci U Reinerů první porada vodáků. Zúčastnilo se jí i několik členů Klubu českých turistů, který svedl dohromady zájem o vodní sporty. Na této poradě byl zřízen vodácký odbor KČT s cílem postavení loděnice a klubovny za zahradou městské vodárny u restaurace U Smetáka.

Již v roce 1941 se podařilo píseckému klubu uspořádat závod Písek – Zvíkov, který se stal postupně místem tradičních setkání vodáků z celé republiky. Trať vedla dodnes nádherným úsekem spodní Otavy, jejíž větší část dnes skončila pod hladinou Orlické přehrady a konal se každoročně za celostátní účasti až do napuštění Orlické přehrady v roce 1960. Nicméně na tento skvělý a unikátní závod navázal v o 55 let později Masters marathon Zvíkov, ovšem částečně již po jiné trati. V roce 1949 byl položen základ druhému tradičnímu závodu, který pořádal písecký oddíl. Byl to rychlostní závod na hladkých tratích na 500 a 3000m, který se dostal do celostátní termínové listiny pod názvem Písecká pětistovka a s občasnými přestávkami byl pořádán až do roku 1985. Postupně se v 50. a 60. letech činnost oddílu obohatila i o vodní slalom, v němž písečtí zaznamenali výrazné úspěchy jak na závodním tak na pořadatelském poli.  V polovině šedesátých let byla loděnice u Smetáka zbourána a postavena nová loděnice u železničního mostu. Mezi poválečnou  generaci  píseckých vodáků patřili závodníci a Dušan Brandtner, Jan Ciboch, Bedřich Doubek, Jaroslav Fiala,Vladimír Hrabák, Jiří Karfík, Bohuslav Kostohryz, Zdeněk Košťál,  Josef Mergl, Alexandr Moroz, Vladimír Moroz, Dušan Smrž, Ladislav Smrž, Naďa Gallusová, Věra Chramostová, Helena Kinkorová, Anna Koloušková, Ilona Pekarská, Jarmila Procházková, Jitka Spirhanzlová. K nim se později přidali i další, například Miroslav Šlajs, Petr Bek, Zdeněk Kučera, bratři Pavel a Petr Podlešákovi, Pavel Hořák, Ivan Velíšek a další.                                                                                                 

V 70. a 80. letech, zatímco se vysloužilí závodníci věnovali ponejvíce vodní turistice,  funkcionaření a loděničnímu životu se vším co k němu patří, rozvíjel se, pod vedením profesora písecké průmyslovky Jiřího Lence  a později  i MUDr. Petra Fikejze,mládežnický oddíl rychlostní kanoistiky. Přestože oddíl nebyl nikdy příliš početný, podařilo se v něm vychovat několik vynikajících závodníků světové úrovně např. Tomáše Sudera nebo Janu Fikejzovou. Původně z našeho oddílu pocházela i pětinásobná olympijská medailistka a olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. S ukončením trenérské činnosti dlouholetého trenéra Jiřího Lenze (kolem roku 1990), byla v podstatě uzavřena i tato úspěšná etapa píseckého oddílu.

V 90. letech se stává oddíl součástí TJ Sokol Písek a výsledky na národních a mezinárodních závodech zajišťují mládežníci Libuše Fuchsová, Jindřiška Ceprová, Luboš Staněk, Marek Vojáček, Robert Bartoš, Gusta Kučera, Pavel  Woldřich  a mezi dospělými Míra Sadil, Tomáš Suder a Milan Kučera, všichni pod, hlavně technickou, péčí správce loděnice Zdeňka Kašáka.  V roce 1997 byl obnoven dávný závod Písek – Zvíkov na trati Jistec – Červená a začíná se tvořit silná skupina veteránů, která bude v následujících dvaceti letech slavit úspěchy na závodech evropské a světové úrovně (především zásluhou Milana Kučery a Tomáše Zástěry). Bohužel oddíl mládeže v tomto období zcela zanikl a činnost se obnovila až v roce 2008. V současné době dětský oddíl, zdá se, vzkvétá za vydatné trenérské i materiální pomoci závodníků z 80. a 90. let.  Na veterány se také nezapomíná. Důležité události, výsledky a průběh „Písecké desítky“ a „Zvíkovského maratonu“ se důkladně probírají většinou opět v hostinci U Reinerů.